Skip to main content

Preparació de la prova d’accés a cicles de Grau Superior

El Departament d’Ensenyament convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat.

L’objectiu de la prova és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments

REQUISITS DE PREINSCRIPCIÓ DE L’ESCOLA
CURS 2020-2021
Tenir  :a. el títol de graduat en ESO o béb.
Tenir el títol de GRADUAT ESCOLAR2.      
Tenir 18 anys abans del 31/12/2021.      
Complir els requisits per inscriure’s a les proves de Grau Superior (1)

(1) REQUISITS PER INSCRIURE’S A LES PROVES:

     Tenir 19 anys abans del 31/12/2022

CatalanSpanishEnglishFrenchArabicPortuguese