Skip to main content

Preparació de la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys

La Secretaria d’Universitats i Recerca convoca les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25/45 anys per a les persones que volen accedir a les universitats de Catalunya.
L’objectiu de la prova és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

REQUISITS PER INSCRIURE’S A LES PROVES:

– Tenir 25/45 anys en l’any natural en què realitzarà la prova.

– No haver superat les PAU (o equivalent).

– No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent).

– No tenir cap titulació universitària.

CatalanSpanishEnglishFrenchArabicPortuguese