COMPETIC

Cursos presencials impartits als centres de formació de persones adultes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de competències bàsiques en tecnologies de la informació i la comunicació TIC.

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

Important: els certificats obtinguts si se superen favorablement aquests cursos es consideren oficialment equivalents als de l’ACTIC.

L’alumnat nou :

  • haurà d’assistir a una sessió informativa, 
  • haurà de fer una entrevista individual per valorar el seu nivell, 
  • acreditar el nivell corresponent i, en cas necessari, realitzar una prova de nivell.
CatalanSpanishEnglishFrenchArabicPortuguese