Skip to main content

COMPETIC

Cursos presencials impartits als centres de formació de persones adultes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de competències bàsiques en tecnologies de la informació i la comunicació TIC.

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

Important: els certificats obtinguts si se superen favorablement aquests cursos es consideren oficialment equivalents als de l’ACTIC.

L’alumnat nou :

  • haurà d’assistir a una sessió informativa, 
  • haurà de fer una entrevista individual per valorar el seu nivell, 
  • acreditar el nivell corresponent i, en cas necessari, realitzar una prova de nivell.
CatalanSpanishEnglishFrenchArabicPortuguese